Pridruži se nam na Facebooku
Sledi nam na Twitterju  Spletnik SEO Monitor

Nepogrešljivo orodje za optimizacijo
strani Odpri svoj račun takoj >>

SEO Priročnik

Razkriva resnico o optimizaciji strani
Prenesi svoj izvod >>

    SEO Učilnica

Naučite se optimizacije strani
Obišči učilnico >>

Brezplačen E-komplet

Kako preživeti na Googlu?
Prenesi zdaj >>


 

Optimizacija strani vsebuje

 

Video: Kaj je Spletnik SEO?
 

Kazalo / On-site optimizacijaPoglavje 12:

On-site optimizacija (optimizacija na sami spletni strani)


V prejšnjem poglavju smo obdelali osnove optimizacije, ki vam lahko služijo za razumevanje celotnega priročnika. Omenili smo optimizacijo na sami spletni strani (on-site optimizacijo) in optimizacijo izven spletne strani (off-site optimizacijo), kombinacija obeh pa je ključna za doseganje visokih pozicij.
To poglavje je namenjeno razumevanju korakov, ki jih je treba izvajati v sklopu optimizacije na sami spletni strani (on-site optimizacija).

Da si boste lažje predstavljali, kaj v praksi pomeni optimizacija strani, sledite naslednjima dvema poglavjema. Zaradi lažjega razumevanja bomo v nadaljevanju namesto slovenskih uporabljali angleške izraze (tj. on-site in off-site optimizacija).

Postopek optimiziranja strani lahko ločimo v dve veji. V tem poglavju bomo govorili o on-site optimizaciji, v naslednjem pa o off-site optimizaciji.

On-site optimizacija strani se izvaja na sami spletni strani. Gre za poseg v spletno stran tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika. Off-site optimizacija vključuje postopke in prijeme za izboljšanje uvrstitve strani v iskalnikih, vendar se ti prijemi ne izvajajo na sami spletni strani, temveč izven nje.


Koraki on-site optimizacijeOn-site optimizacija je prilagoditev elementov na sami spletni strani, ki ustrezajo spletnim iskalnikom, da nato stran prikažejo višje med naravnimi rezultati.On-site optimizacija se izvaja po korakih, ki so ključni za uspeh vaše spletne strani. Za izvajanje potrebujete dostop do administracije spletnega mesta (urejevalnika, sistema za urejanje vsebin oz. CMS) ali FTP dostop do strežnikov, kjer vaša spletna stran gostuje.
 

Definiranje ključnih besedZa začetek je treba definirati tiste ključne besede, ki so bistvene za vaš posel. Več o ključnih besedah in njihovem pomenu smo že napisali v 6. poglavju.

Obogatitev besedila s ključnimi besedamiKo imamo ključne besede izbrane, je temelj za on-site optimizacijo postavljen. Na tej točki lahko pričnemo z optimiziranjem besedila na spletni strani. Besedilo moramo najprej obogatiti s ključnimi besedami, za katere izvajamo optimizacijo strani. Prvo pravilo, ki ga moramo na tem mestu upoštevati je, da se morajo izbrane ključne besede ves čas ponavljati v istem sklonu. Drugo pravilo je, da mora biti besedilo dovolj gosto posejano s ključnimi besedami - priporočena gostota ključnih besed je 5-7% (merilo je 1 : 15) glede na število vseh besed v besedilu posamezne podstrani. Ob tem moramo paziti, da besedilo ni preveč gosto posejano s ključnimi besedami, saj lahko to privede tudi do slabše uvrstitve v iskalnih rezultatih. 

Ustrezno poimenovanje menijevV naslednjem koraku se je treba dotakniti menijev na spletni strani. Smiselno je, da so menijske postavke poimenovane s ključnimi besedami, ki jih želite izpostaviti. Tako boste uslugo naredili ne le spletnim pajkom, ampak tudi obiskovalcem, saj bodo ti hitreje našli želeno vsebino. Bodite pozorni na ta del, ko boste v fazi izdelovanja oz. prenove strani, ob tem pa ponovno poudarjamo: ne skrivajte navigacije pred pajki!

Ustrezno poimenovanje slikUstrezno poimenovanje slik je prav tako pozitiven dejavnik on-site optimizacije strani, na katerega izdelovalci spletnih strani največkrat pozabijo. Sliko lahko poimenujemo z katerim koli izrazom - zakaj je torej ne bi z vašo ključno besedo? Na ta način se poveča relevantnost spletne strani, kar vpliva tudi na uvrstitve v iskalnih rezultatih. Pri slikah je treba paziti tudi na velikost slik, ki jih dodajamo na spletno stran. Če so slike prevelike, se bodo dolgo nalagale, v tem času pa lahko obiskovalci že zapustijo vašo spletno stran. To pa vsekakor ni cilj optimizacije. Več kot bo »hitrih odhodov« s spletne strani (ang. »bounce rate«), slabše bo spletna stran ocenjena z vidika relevantnosti informacij.

Ustrezni URL nasloviURL-naslovi posameznih podstrani naj se oblikujejo tako, da bodo v naslovih vključene ključne besede, ki jih želite izpostaviti in povzemajo glavno vsebino podstrani. Posamezne besede ločite z vezaji (-).

Ustrezne meta oznakeUrejanje meta oznak spada pod tehnično optimizacijo strani. Meta oznake so sicer obiskovalcu spletne strani skrite, pajki pa jih naravnost obožujejo. Pri urejanju meta oznak so posebno pomembne vejice, ki ločujejo posamezne ključne besede med seboj. Paziti moramo tudi, da se ključne besede v meta oznaki pojavljajo vedno v istem sklonu. Tudi na tem mestu je bolje upoštevati pravilo manj je več; bolje, da se vpiše samo ena, najboljša ključna beseda, kot pa več takšnih, ki niso relevantne za vašo ponudbo. Urejene meta oznake prispevajo k boljšim rezultatom, vendar le v kombinaciji z ostalimi on-site izboljšavami.

Notranje povezaveDodajanje notranjih povezav je dodajanje povezav med podstranmi na vaši spletni strani. V mislih imamo povezave med podstranmi, ki so vsebinsko povezane. Lahko pa uporabite tudi drug način za ustvarjanje notranjih povezav. V samem besedilu, kjer se nahaja ključna beseda, ki je vsebinsko povezana z drugo podstranjo, na katero želite narediti povezavo, označite besedo (izraz) in določite naslov povezave (kamor želite, da obiskovalca preusmeri). Beseda so bo obarvala in bo možno nanjo klikniti. Klik pa vas bo preusmeril na podstran, kjer se nahaja vsebina, povezana s to ključno besedo. Tako imate ogromno možnosti za ustvarjanje notranjih povezav, ki so več kot koristne za dobre pozicije v iskalnikih.

Povzeli smo najpomembnejše dejavnike on-site optimizacije strani, da si boste lažje predstavljali, kako poteka ta faza postopka optimizacije strani za iskalnike. Zavedati se je treba, da šele vsi dejavniki on-site optimizacije skupaj dajejo pravi rezultat, to je doseganje visokih uvrstitev med iskalnimi rezultati. Lahko bi se spustili še v naštevanje vseh ostalih dejavnikov, ki so posredno tudi del on-site optimizacije in posredno izboljšujejo rezultate, žal pa bi to preseglo okvir tega priročnika.

Da pa ne zaključimo s poglavjem kar takoj, povzemimo pozitivne in negativne dejavnike on-site optimizacije strani.
 

Pozitivni dejavniki on-site optimizacije • Pogostost ključnih besed v vsebini (5–7% vseh besed v besedilu). Bodite pazljivi, da vedno ohranjate ta odstotek ključnih besed. Merilo je okoli 1 : 15. Članek je optimiziran takrat, ko je med 500 besedami tudi okoli 30 ključnih besed. Tukaj ne pozabimo na naslove.

 •  Relevantnost ključne besede (več kot jih je, bolj je optimizacija ciljana). Večkrat kot bo ključna beseda omenjena, bolj jo bodo iskalniki zaznali kot relevantno, vendar pazite na pravo razmerje.

 • Zaporedje besed v ključni besedi (frazi), ohranjanje enakega sklona. Ključne besede, ki jih optimizirate, naj se vedno in povsod pojavljajo v istem sklonu.

 • Položaj/lokacija ključne besede. Postavite ključne besede na vidno mesto, na zgornji del spletne strani, tam so najbolj vidne. V besedilu jih lahko počrnite, da bodo že na prvi pogled bolj izstopale.

 • Ključne besede v alt besedilu (slike). Alt besedilo je tisto besedilo, ki se pojavi, ko na sliko postavite miško ali ko sliko le preletite. Ključna beseda v alt besedilu naj bo v istem sklonu kot vse ostale.

 • Delujoče notranje povezave. Povezave med podstranmi znotraj spletne strani naj bodo čim bolj prepletene in seveda delujoče.

 • Drevesna menijska struktura (trinivojska). Priporočljivo je, da ima navigacijski meni največ trinivojsko strukturo, ker je takšna struktura še prijazna uporabnikom in spletnim pajkom, ki raziskujejo vašo spletno stran. Gre tudi za to, da je podstrani na najglobjem (tretjem) nivoju še nekako mogoče jasno povezati v navigacijo, medtem ko kaj več naredi spletno stran že preveč kompleksno tako za obiskovalce kot tudi za spletne pajke.

 • Povezave med stranmi na najnižji ravni. Ustvarite čim več povezav med podstranmi, ki so na vaši spletni strani v strukturi umeščene najglobje.

 • Zunanje povezave z relevantnih spletnih strani. Zunanje povezave so ključnega pomena pri off-site optimizaciji. Naj bodo kakovostne, ustvarjene s spletnimi stranmi, ki že imajo visoke pozicije. Spletne strani naj vsebujejo ključne besede, ki se pojavljajo tudi na vaši spletni strani. Več si lahko preberete v 7. poglavju.

 • Vezaji pri URL-naslovu (npr. spletna-hisa.com). Poleg tega URL-naslov (oz. ime domene) ne sme biti predolg (npr. spletna-hisa-domene-gostovanje.com).

 • Sveža vsebina. Optimizaciji strani posvečajte čas in spletnemu mestu dodajajte vedno novo, svežo vsebino.

 • Sveže povezave. Več kot ima stran novih, svežih vsebin, več je novih, svežih povezav in bolj bodo spletni pajki zadovoljni, ko se bodo ponovno vrnili na vašo stran.

 • Spletna stran je kot vino: starejša je, boljša je za spletne iskalnike.


Negativni dejavniki on-site optimizacije • Flash spletne strani, slike, grafično oblikovanje. Strani, izdelane v Flash tehnologiji, so na prvi pogled morda bolj privlačne zaradi svoje dinamičnosti in animacij, vendar so za samo optimizacijo neprimerne. Ker so tako dinamične, jih je težko optimizirati. Spletni iskalniki strani, izdelanih v Flashu, ne uvrščajo visoko.

 • Affiliate” spletne strani. To so t. i. »hčerinske strani« spletnih strani ali trgovin, ki promovirajo določen izdelek ali storitev v zameno za določeno provizijo. Ponavadi vsebujejo kopirano vsebino ali pa se podstrani odpirajo s pomočjo iframe-ov. Možnosti, da bi »hčerinska spletna stran« prehitela glavno, je malo, zato je ne optimiziramo za iskalnike.

 • Prepogosta uporaba ključnih besed. Bodite pazljivi, kot smo že rekli, Manj je več.

 • Neprimerna uporaba jezika. Uporaba jezika mora biti primerna: brez kletvic, slenga in neprimernih izrazov.

 • Kopiranje vsebine z drugih spletnih strani. Bodite izvirni, kajti če bodo iskalniki ugotovili, da je vsebina kopirana z drugih spletnih strani, vas bodo prezrli pri indeksiranju, in težka bo pot nazaj do visokih uvrstitev.

 • Preveč ciljanih ključnih besed. Tako kot ne smemo pretiravati v nobeni stvari, tudi ni prav, da pretiravamo s ključnimi besedami.

 • Prepogosto menjavanje vsebine. Je že prav, da vsebino dodajamo, vendar ne bo nobene koristi, če jo boste menjavali prepogosto - zavedajte se dejstva, da pajek ne indeksira vsebine vsak dan.

 • Neviden tekst. Neviden tekst spletni pajki sicer vidijo, vendar za njih to ni relevantno. Posledično boste izgubili možnosti za višje uvrstitve. Gre za eno izmed  takoimenovanih black-hat metod, ki niso dovoljene in so zato nepriljubljene pri iskalnikih.


O on-site optimizaciji smo veliko pisali že v člankih, ki so objavljeni na našem Spletnik blogu.

 • On-site optimizacija se navezuje na vsebino, tekste, ki so na spletni strani.

 • Poznamo pozitivne dejavnike, ki prinašajo dodatne točke za višje uvrstitve, in

 • Poznamo negativne dejavnike, s katerimi lahko spletno stran potisnemo na dno rezultatov.


Optimizacija na sami spletni strani oziroma on-site optimizacija pomeni prilagoditev elementov na strani, da bo ta ustrezala iskalnikom. Ti elementi so ključne besede v glavni vsebini, meniji na spletni strani, poimenovanje slik, URL-naslovi in meta zapisi ter dodajanje povezav. Poleg dolgega seznama pozitivnih dejavnikov obstajajo tudi negativni.