Pridruži se nam na Facebooku
Sledi nam na Twitterju

Optimizacija strani vsebuje

 

Video: Kaj je Spletnik SEO?
 


Pogoji uporabe storitve Spletnik SEO


Storitev Spletnik SEO (v nadaljevanju: Storitev) podjetja Spletnik d.o.o. (v nadaljevanju: Ponudnik) je storitev s katero Ponudnik optimizira spletne strani lastnikov spletnih strani poleg tega pa lastnikom spletnih strani omogoča da s pomočjo aplikacije Spletnik SEO monitor spremljajo uvrstitev svojih spletnih strani v iskalnikih. S potrditvijo polja "Prebral/a sem pogoje uporabe in se z njimi strinjam in jih v celoti sprejemam" sprejemate pogoje uporabe, navedene v nadaljevanju.

Pogoji uporabe storitve predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Spletnik d.o.o. za uporabo te storitve. Kadar končni uporabnik uporablja storitev, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, storitve ne sme uporabljati.

Storitve in podpora


Storitev je uporabniku na voljo na podlagi tega sporazuma. Ponudnik lahko občasno in po lastni presoji spremeni pogoje uporabe in spremenjene pogoje uporabe objavi na spletnem naslovu http://www.optimizacija-strani.com/pogoji-uporabe.html ali vas o spremembi obvesti na drug način. Vse spremembe pogojev uporabe postanejo veljavne, ko se revidirano besedilo Pogojev uporabe objavi na tem spletnem naslovu.

Za uporabo storitve morate biti polnoletni oziroma biti sposobni obvezati se k sprejemanju obveznosti iz teh pogojev. V nasprotnem vas naprošamo, da storitve ne uporabljate.

Storitev omogoča lastnikom oz. upravljalcem spletnih mest, da spremljajo uvrstitev svojih spletnih strani na iskalnikih.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen kateregakoli dela storitve kadarkoli. Uporabnik ni upravičen do povračila že morebitnih plačanih zneskov za uporabo storitve, razen če ponudnik enostransko prekine sporazum zaradi drugega razloga.

Vse vnešene informacije pri postopku registracije morajo biti resnične, natančne in ažurne. Uporabnik je sam odgovoren za varnost uporabniškega imena in gesla, ki ga pridobi z registracijo. Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne možnost registriranja za storitev za katerokoli osebo iz kateregakoli razloga in pravico do ukinitve uporabniškega računa.
 

Obveznosti in omejitve


S pridobitvijo dostopa do storitve uporabnik ne pridobi nikakršne licence za programsko opremo, ki poganja delovanje storitve. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje in repliciranje ter spreminjanje kateregakoli dela izvorne programske kode storitve in izdelava izvedenih storitev iz izvorne storitve. Prav tako ni dovoljeno deliti pravice do uporabe storitve oz. uporabniškega računa s tretjimi osebami.

S sprejemanjem pogojev uporabe se obvezujete, da boste storitev koristili le v skladu s tem sporazumom in veljavno zakonodajo. Strinjate se, da ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi nastala vam ali tretjim osebam z uporabo storitve.

Strinjate se, da vse informacije o uporabniku, ki jih ta poda ob registraciji, kot tudi tehnične informacije o koriščenju storitve s strani uporabnika, lahko ponudnik uporabi v namen komuniciranja z uporabnikom in za izboljševanje kakovosti storitve.


Prekinitev uporabe storitve Spletnik SEO monitor


Uporabo storitve Spletnik SEO monitor lahko kadarkoli prekinete tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@spletnik.si ali pisno na Spletnik d.o.o. Sporočilo mora vsebovati vaše ime in priimek ter vaše uporabniško ime za uporabo storitve. Pri tovrstni prekinitvi sporazuma niste upravičeni do vračila že morebitnih plačanih zneskov za uporabo storitve.

Ponudnik storitve lahko prekine ta sporazum ali Storitev kadarkoli in brez posebnega razloga, s predhodnim obvestilom ali brez. Ponudnik zaradi takšne prekinitve nima nikakršne odgovornosti nasproti vam ali tretjim osebam, razen povračila že morebitnih plačanih zneskov za uporabo storitve.

Garancija


Uporaba storitve in kakršnokoli zanašanje na delovanje storitve je na uporabnikovo odgovornost. Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez napak in ne zagotavlja da bo uporabnik z uporabo storitve dosegel zastavljene rezultate. Storitev je na voljo v takšni obliki kot trenutno obstaja, in ponudnik ne daje nikakršnih zagotovil za uspeh z uporabo storitve, četudi bi takšna zagotovila bila lahko sugerirana uporabniku bodisi eksplicitno ali implicitno, vključno z zagotovili za doseganje prodajnega uspeha in ustreznosti storitve za določen namen.  

Ponudnik se bo, brez obveznosti in vkolikor bo ocenil, da je to finančno sprejemljivo, trudil nadgrajevati storitev oziroma po potrebi popravljati delovanje storitve.

Omejitev odgovornosti


Pod nobenimi pogoji ponudnik storitve ali ponudniki podpornih servisov, ki omogočajo delovanje storitve (ponudniki dostopa do interneta ipd.) ter distributerji, zastopniki in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo posredno ali neposredno finančno škodo, četudi je bil ponudnik morebiti obveščen o možnosti nastanka škode. Prav tako ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi zaradi uporabe storitve s strani uporabnika lahko nastala tretjim osebam.

Varovanje zasebnosti


Spletnik spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Spletnik, d.o.o., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka: 3520919 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov). Upravljavec osebnih podatkov, podatkov o  uporabniških računih ne posreduje drugim uporabnikom ali tretjim osebam.


Spletnik d.o.o. kot ponudnik in upravljalec storitve Spletnik SEO in servisa Spletnik SEO zbira določene podatke o uporabnikih zgolj za namen zagotavljanja boljše storitve in komuniciranje s svojimi strankami vezano na uporabo servisa oziroma podporo pri uporabi servisa, kot tudi za spremljanje statistike njihove uporabe.


Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.optimizacija-strani.com, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s Spletnikom ter za prenos e-priročnika, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.


Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik. Privoljenje lahko posameznik kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@spletnik.si.

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke in podatke o seznamih prejemnikov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik zbranih podatkov o svojih strankah in njihovih seznamih prejemnikov ne posreduje tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

 

Druga določila


Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma, z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.

 

Ponudnik in stranka se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

 

Stranki tega sporazuma se strinjata, da vse spore v zvezi s tem sporazumom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Optimizacija strani

Izdelava spletnih strani. Poganja Spletnik.

Vse navedene cene ne vsebujejo DDV.